Fatura Formu

Alımı yapılan kalemin faturasının işlenmesi için kullanılan formdur.

Harcama Formu

Personel harcamalarının düzen ile takip edilmesini sağlayan formdur.

Avans Talep Formu

Avansların talep, onay ve ödeme işlerinin takibinin sağlandığı formdur.

Kasa/ATM Kasa Farkı

Çalışanların ya da ATM kasalarında oluşan farkların yönetilmesinde ve süreçlerinin izlenmesinde kullanılır.

Merkezi Vezneler Kasa Farkı

Merkezi veznede oluşabilecek kasa farklarını kayıt altına almak ve süreci takip etmek için kullanılır.