Tedarikçi Portal Uygulamamızda Yer Alan Temel Fonksiyonlar


Tedarikçi Portal uygulamamız ile satın alma süreçlerini dijitalleştirerek, tedarikçileriniz ve sizler için daha etkin, daha erişebilir, hızlı, güvenilir, izlenebilir, ölçülebilir ve raporlanabilir hale getirerek yürütebilirsiniz.

Tedarikçi Portal üzerinden tedarikçi bilgilerinin güncellenmesi, periyodik olarak tedarikçi değerlendirme, talep, teklif, sözleşme ve sipariş yönetimleri, kalite süreçleri yönetimi, tedarikçi teslimat yönetimi, ve tedarikçi performans yönetimi faaliyetleri yürütülebilmektedir.

Tedarikçi Bilgi Güncelleme Formu

Tedarikçilerinizin şirket bilgilerini güncelleyebilecekleri bir formdur.

Periyodik Tedarikçi Değerlendirme Formu

Tedarikçilerinizin kurumsal şirket bilgilerini gözlemleyebileceğiniz bir formdur.

Kullanıcı Yönetimi

Tedarikçilerinizin Portal uygulamasını kullanacak olan kişileri ve rollerini yönetebileceği bir sayfadır.

Sözleşme Takip Formu

Tedarikçilerinizin sizinle yaptığı sözleşmeleri takip edebildiği bir formdur.

İhale Katılım Formu

Tedarikçilerinizin satın alma taleplerinize teklif verebildiği bir formdur.

Sipariş Takip Formu

Tedarikçilerinizin kendi sipariş durumlarını kontrol edebileceği bir formdur.

Sipariş Takip Formu

Tedarikçilerinizin onaylanan ve kalan teslimatlarını görebileceği bir formdur.

Fatura Takip Formu

Tedarikçilerinizin işlemi sonlanan taleplerin faturalarını görebileceği bir formdur.