İzin Talep Formu

Çalışanlarınızın izin taleplerini yönetmenizi sağlayan formdur.

Kartvizit Talep Formu

Standartlara uygun kartvizit talebini sağlayan formdur.

Performans Karnesi

Çalışanların performans karnelerinin oluşturulmasını sağlayan formdur.

Yetenek Yönetim Formu

Çalışanların yetkinlik alanlarını belirleyip yetkinlik gelişimlerinin takibi için kurulmuş bir sistemdir.

Yolculuk Formu

Çalışanların seyahatlerinin planlanmasını sağlayan formdur.

Vekalet Formu

Kullanıcıların KForms sisteminde kontrollü olarak vekalet bırakmalarını, verilen bu vekalet ile işlem yapabilmelerini, ve bu vekaletle yapılan işlemleri kayıt altına almak üzere kurulmuş sistemdir.

Eleman Talep Formu

Gelecek personel taleplerinin alınması, değerlendirilmesi ve tahsis edilmesine yönelik esasları belirleyen formdur.

Geçici Eleman Talep Formu

Bir şube veya ünite için geçici olarak eleman talep etmeyi sağlayan formdur.

Personel Bildirim Formu

Personel bildirimi ve devamında alınacak aksiyonların takibini sağlayan formdur.

Ek Çalışma Bildirim Formu

Çalışanların yaptıkları ek çalışmaları İK Ücret Sistemine aktarmayı sağlayan formdur.